BIOBAULA Fälgrengörare för Bilar Tabs

Får rostfritt stål att glänsa

93 kr

(31 kr / st., inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 3 st.

Leverans senast måndag, 05. juni om du beställer senast onsdag klockan 09:15.

Bara 1 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Ger 2-3 liter tvättmedel
 • Innehåller 3 tabs
 • Plastfri

Artikelnr.: BAU-08001028, Innehåll: 3 st., EAN: 4260685120264

Beskrivning

Dessa plastfria rengöringsflikar får också bilen att glänsa i det bästa ljuset och får bilfälgarna att glänsa igen.

Användning:

 • Fyll en gammal rengöringsflaska eller annan sprayflaska med ljummet vatten.
 • Ta bort tabsen från förpackningen och lägg den i flaskan.
 • Vänta ca 10 minuter tills fliken är helt upplöst.
 • Spraya ytan med rengöringsmedlet och polera torrt med en trasa.
Produkttyper: Specialrengöringsmedel, Bilvårdsprodukter
Varumärke: BIOBAULA
Konsistens: Tabs
Certifikat: ECOCERT, Flustix - Produktinhalt ohne Mikroplastik
Tillämpningsområde: Bil
Rengöringseffekt: Gegen Schmutz
Ingredienser
 • < 5% Anjoniska ytaktiva ämnen.
 • Natriumkarbonat
 • Citronsyra
 • Natriumcitrat
 • Natriumbikarbonat
 • Natriummetasilikat
 • färgande växtkoncentrat
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P363 - Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
 • P301+P312 - VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTMEDELSCENTRALEN eller läkare.
 • P301+P330+P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P312 - Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Frågor & svar om BIOBAULA Fälgrengörare för Bilar Tabs

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för BIOBAULA Fälgrengörare för Bilar Tabs

Liknande produkter: