BIOBAULA Köksrengöringsmedel

Få ditt kök att glänsa!

Ny!

17 kr

(inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 1 st.

Leverans senast måndag, 27. mars om du beställer senast onsdag klockan 09:15.

I lager

Fri frakt till Sverige från 850 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • 1 tablett förnöjer 500 ml köksrengöringsmedel
 • Stark mot fett och smuts
 • 100 % naturlig

Artikelnr.: BAU-08001049, Innehåll: 1 st., EAN: 4260685121568

Beskrivning

Med hjälp av dessa tabs kan du inte bara blanda ett effektivt köksrengöringsmedel själv, utan också spara mycket plastförpackningsavfall!
Upplöst i vatten ger en tablett dig 500 ml köksrengöringsmedel som avlägsnar fett och smuts från kokplattor, kakel, apparater och bänkskivor i ditt kök och får dem att glänsa som nya.
Tack vare den ekologiska formuleringen utan petroleumprodukter, klor eller genteknik lämnar rengöringsmedlet inga farliga rester - perfekt för hushåll med barn och husdjur!

 • Hög smuts & fettlösande kraft
 • Biologiskt nedbrytbar sammansättning
 • Vegansk & miljövänlig
 • Fri från mikroplaster
 • 100% ingredienser av naturligt ursprung
 • Reducerar plastavfall

Användningsområden:

 • Välj en lämplig sprayflaska med en fyllnadsvolym på 500 ml och fyll den till hälften med ljummet vatten.
 • Häll i tabsen och vänta ca 10 minuter tills den är helt upplöst.
 • Fyll flaskan med vatten - klart!

Obs:

 • Testa rengöringsmedlet på ett obetydligt område innan du använder det på en känslig yta.
 • Lämna inte kvar den på aluminiumytor, utan torka av den direkt.
Produkttyper: Küchen- & Flächenreiniger
Varumärke: BIOBAULA
Egenskaper: Vegansk
Användning: Kök
Certifikat: ECOCERT, Flustix - Produktinnehåll utan mikroplaster
Ingredienser (INCI)
 • Sodium Carbonate
 • Citronsyra
 • Sodium Citrate
 • Sodium Bicarbonate
 • Saponins
 • Sodium Metasilicate
 • Sodium Lauryl Sulfate
 • Colorant
 • Aqua (Water)
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P304+P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P312 - Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Frågor & svar om BIOBAULA Köksrengöringsmedel

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för BIOBAULA Köksrengöringsmedel

Liknande produkter: