farfalla Aroma Blend Aura Protection

Ger skydd och klarhet

157 kr

(31.400 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 5 ml

Leverans senast måndag, 05. juni om du beställer senast onsdag klockan 09:15.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • För doftlampor och diffusorer
 • 100 % naturlig doftblandning
 • Frisk och balanserande

Artikelnr.: XEC-FAR-ambsas, Innehåll: 5 ml, EAN: 7612534019484

Beskrivning

Denna högkvalitativa aromatiska blandning av rena eteriska oljor ger stöd och suveränitet när den späds ut i en diffusor eller doftlampa. Bland ingredienserna finns rökelse, angelikarot, bergamott, neroli och geranium.

Produkttyper: Doftblandningar & eteriska oljor
Doftnoter: Träig, Zitrisch / Zitrusartig
Varumärke: farfalla
Produktegenskap: Minskar plast, Vegansk
Ingredienser
 • Frankincense
 • Angelica Archangelica
 • Bergamott
 • Neroli
 • Geranium
 • bl.a.
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • p301+p310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast giftinformationscentralen eller läkare.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Frågor & svar om farfalla Aroma Blend Aura Protection

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för farfalla Aroma Blend Aura Protection

1 kundrecension i alla språk

4,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
1 (50%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
1 (50%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

2 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 1 recensioner tillgängliga på ett annat språk.


Liknande produkter: