PLANET PURE Tvättblekmedel Ekologisk

Mot fläckar, grått dis och lukt

Ny!

59 kr

(131 kr / kg, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 450 g

Leverans senast måndag, 27. mars om du beställer senast onsdag klockan 09:15.

I lager

Fri frakt till Sverige från 850 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • För vita och färgade grönsaker
 • Naturlig tvättkraftsbooster
 • Stark mot fläckar

Artikelnr.: PP-ZWS450, Innehåll: 450 g, EAN: 9120001467792

Beskrivning

Detta tvättmedel är ett milt, mångsidigt blekmedel med syreblekmedel och soda som säkerställer hygienisk renlighet på ett naturligt sätt. Tvättmedlet tar inte bara bort även de mest envisa fläckarna som rödvin och gräsfläckar samt dålig lukt från dina vita och färgade kläder, utan förhindrar också att dina vita kläder grånar om du använder den regelbundet.
Den är fri från fosfater, klor, enzymer, doftämnen och färgämnen och förstärker därmed tvättmedlets tvättkraft på ett naturligt sätt - för ett perfekt resultat.

 • Syrebaserat blekmedel
 • För fiberdjup hygien
 • Utan klor och fosfater
 • Fri från färgämnen & amp; dofter
 • Flera olika användningsområden
 • Lätt att använda
 • Naturligt effektiv
 • 100% återvinningsbar burk
 • Vegan

Användning:

Blek- och tvättförstärkare:
Tillsätt 4 matskedar (60 g) till tvättmedlet i sköljcykeln i huvudtvätten. Tvätta vid minst 50°C.

Vattenlösare: För att blötlägga tvätten löses 4 matskedar (45 g) upp i 4 liter varmt vatten (40-60 °C). Du kan blötlägga vit tvätt i upp till 6 timmar och färgad tvätt i upp till 1 timme. Tvätta sedan tvätten som vanligt. Textilier med metalldelar, t.ex. knappar och dragkedjor, bör inte blötläggas
Färgförbehandling: Lös upp 1 matsked (15 g) i 100 ml varmt vatten (40-60 °C). Blötlägg fläckarna på dina vita eller färgade kläder med blandningen och behandla dem med en ren, vit trasa. Skölj sedan textilierna noggrant eller tvätta dem direkt i tvättmaskinen

Observera: Tvättvattnet är inte lämpligt för textilier av ull och silke.

Produkttyper: Blekmedel
Varumärke: PLANET PURE
Egenskaper: Vegansk
Användning: Tvätt
Certifikat: ECOGARANTIE, V-Label vegan
Ingredienser
 • > 30 % Syrebaserat blekmedel [1]
 • < 5 % Icke-joniskt ytaktivt ämne [2]
 1. naturlig
 2. Ekologisk odling / vildsamling
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P220.1. - Hålls/förvaras åtskilt från kläder och brännbara material.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Kasta innehållet/behållaren på en lämplig återvinnings- eller avfallsanläggning.
 • P370+P378 - Vid brand: Släck branden med...

Varningsanvisningar:

 • H272 - Kan intensifiera brand. Oxiderande.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.

Frågor & svar om PLANET PURE Tvättblekmedel Ekologisk

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för PLANET PURE Tvättblekmedel Ekologisk

Liknande produkter: