TEA Natura Koncentrat av Golvrengöringsmedel

För alla hushållsytor

42 kr

(336 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 125 ml

Leverans senast måndag, 05. juni om du beställer senast onsdag klockan 09:15.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Gör 1l rengöringsmedel
 • Lätt att använda
 • Med eterisk apelsinolja

Artikelnr.: XEC-TEAN-DCP, Innehåll: 125 ml, EAN: 8032697810299

Beskrivning

Golvrengöringskoncentrat

Den här produkten är formulerad på basis av naturliga tensider och kan användas på alla typer av ytor i hemmet, förutom golv. Tack vare den apelsinolja den innehåller ger den en behaglig doft.

Egenskaper:

 • Ingen plastförpackning
 • Sparar förpackningsmaterial
 • Den kan enkelt spädas ut med vatten

Användning:

 • Använd endast utspädd!
 • Placera innehållet i en lämplig behållare och fyll på med 875 ml vatten.
 • Mixa väl och produkten är klar för användning.
 • Det finns en avtagbar etikett på flaskan som du kan använda för att märka behållaren och identifiera vad som finns i den.
Produkttyper: Golvrengöring
Varumärke: TEA Natura
Tillämpningsområde: Boden, Ytor
Rengöringseffekt: Gegen Schmutz
Ingredienser (INCI)
 • Aqua (Water)
 • Alcohol Denat
 • Caprylyl/Capryl Glucoside
 • Potassium Cocoate
 • sodium c8-c10 allyl sulfate
 • Trinatrium dikorboximetylalaninat
 • citrus aurantium dulcis seed oil
 • Potassium Oleate
 • Dichlorbenzylalcohol
 • Limonene
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Släng innehållet/behållaren enligt korrekt sortering av avfall.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H290 - Kan vara korrosivt för metaller.
 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Frågor & svar om TEA Natura Koncentrat av Golvrengöringsmedel

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för TEA Natura Koncentrat av Golvrengöringsmedel

3 kundrecensioner i alla språk

4,8 av 5 stjärnor
5 stjärnor
3 (75%)
4 stjärnor
1 (25%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

4 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 3 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter: