Global standard för ekologiska textilier

Den globala standarden för ekologiska textilier (Global Organic Textile Standard, GOTS) utvecklades av världsledande standardiseringsorgan för att fastställa globalt erkända krav för ekologiska textilier. GOTS-certifierade produkter garanterar konsumenterna:en trovärdig försäkran inifrån samt att sociala kriterier följs - från skörd av råvaror till miljömässigt och socialt ansvarsfull tillverkning och till själva märkningen.

GOTS: 7 produkter

Filter

Alla priser inkl. moms.