Toilet Tapes Toalettdoftsten Groovy Grass

Mindre plast och mer fräschör

30 kr

(inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 1 st.

Leverans senast måndag, 12. juni om du beställer senast onsdag klockan 09:15.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Med biologiskt nedbrytbar tvål
 • För hygien och renlighet
 • Doft av nyklippt gräs

Artikelnr.: ATT-008GGS001CE_DE, Innehåll: 1 st., EAN: 8719992617180

Beskrivning

Denna toalettdoftsten innehåller biologiskt nedbrytbar tvål och säkerställer hygienisk renhet i din toalett och en behaglig doft av nyklippt gräs - för upp till 160 spolningar!
Den innehåller upp till 90 % mindre plast än konventionella toalettfräschare och eftersom den helt enkelt hängs i toaletten på en färgglad remsa går det snabbt och hygieniskt att byta det.

Produkttyper: WC-doftsten
Doftnoter: Örtartad/aromatisk
Varumärke: Toilet Tapes
Produktegenskap: Biologiskt nedbrytbar, Minskar plast, Vegansk
Ingredienser
 • ≥30% Icke-joniskt ytaktivt ämne
 • ≥15% - <30% Anjoniska ytaktiva ämnen.
 • Doftämnen
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P264 - Tvätta händerna grundligt efter använding.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Produktinformation & användning

Frågor & svar om Toilet Tapes Toalettdoftsten Groovy Grass

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Toilet Tapes Toalettdoftsten Groovy Grass

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
2 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

2 recensioner

Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: